سیستم کاهش هزینه مصرف انرژی برج آرین :

این برج با دارا بودن 2 عدد بویلر ، 1 عدد چیلر ، 7 عدد پمپ ، و… به سیستم هوشمند کاهش هزینه مصرف انرژی مجهز شده استو باعث 30 دصد کاهش هزیتع گاز و 10 درصد کاهش هزینه برق شده است.