برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید !

سیستم هوشمند تاکسیرانی


توانمندی های سیستم هوشمند:

 •  دریافت اطلاعات تاکسی های موجود در ایستگاه و ارسال آن برای مرکز کنترل و مانیتورینگ
 •   کنترل هوشمند زمان های طی شده تاکسی ها بین ایستگاهها
 •   کنترل تعداد دفعات رفت و آمد تاکسی ها بین ایستگاهها
 •  ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت ترافیک بین ایستگاهها
 •  ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نیاز به اعزام خودرو برای ایستگاههای با مسافر بیشتر
 •   ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت عدم نیاز به اعزام خودرو برای ایستگاه
 •   ارسال آلارم مناسب به صورت اتوماتیک در صورت نامناسب بودن شرایط جوی در ایستگاه مقصد.

 

تجهیزات و ساختارهای مورد استفاده :

 

 •   شناسه الکترونیکی بدون تماس به ازای هر تاکسی
 •  سیستم دریافت اطلاعات شناسه های الکترونیکی
 •  سیستم ارسال اطلاعات به سرور مرکزی جهت تحلیل اطلاعات
 •  سیستم ارسال اطلاعات از مرکز به ترمینالهای تاکسی
 •   سیستم نمایش اطلاعات در ترمینالها
 •   بانک اطلاعاتی جهت تحلیل زمانهای آمد شد کلیه تاکسی ها در مرکز
 •  سیستم تهیه گزارشات تاکسی های در حال تردد و…

گالری تصاویرفیلم