برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید !

سیستم هوشمند بیمارستان نور افشار


کلیه تجهیزات موتورخانه شامل کلیه بویلرها ، چیلر ها ، هوا ساز ها ، پمپها ، تابلوی برق توسط سیتم هوشمند کنترل شده و در باعث کاهش 20 درصدی هزینه گاز و نیز کاهش زمان استفاده از تجهیزات در ساعات مختلف روز شده است .


گالری تصاویرفیلم