برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید !

سیستم آبیاری هوشمند


سیستم هوشمند

قابلیت افزودن انواع کود به صورت مایع به سیستم آبیاری هوشمند در زمان آبیاری برای پوشش های گیاهی خاص ،زمانهای خاص ، زونهای خاص آبیاری و… این افزودنی ها در منابع جدا نگهداری خواهند شد و به سیستم هوشمند مرتبط خواهند شد .

آبیاری هوشمند ویژه منازل شامل

 •   حد اکثر 10 متر لوله کشی آب
 •   دارای تنوع گیاهی مشابه در آبیاری
 •   بدون در نظر گرفتن اندازه گلدان
 •   بدون در نظر گرفتن نوع خاک گلدان
 •   بدون در نظر گرفتن میزان مقدار آب مورد نیاز گیاه
 •  دسترسی به پریز برق در نزدیکی گلدانها
 •  حد اکثر 8 عدد گلدان در یک نقطه

متعلقات سیستم هوشمند

 •   باکس و کنترلر اصلی
 •   سنسور تشخیص رطوبت
 •   سنسور تشخیص شروع آبیاری
 •   لوله ویژه آبیاری داخل منزل تا 10 متر
 •   برق جهت اتصال دستگاه هوشمند به پریز برق
 •  شیر برقی داخل باکس کنترلر
 •   مدار محافظ جلوگیری از باز بودن شیر برقی در حالت قطع آب
 •   مدار ارسال پیام کوتاه در حالت شروع آبیاری ، پایان آبیاری ، عدم امکان آبیاری
 •   شیر دستی قطع ورود آب به سیستم هوشمند
 •   کلید خاموش و روشن دستگاه هوشمند
 •   چراغ نمایش دهنده روشن بودن دستگاه هوشمند و آماده آبیاری
 •   چراغ نمایش شروع آبیاری
 •   پیچ و بست جهت نصب سیستم هوشمند برروی دیوار و مهار لوله های آب
 •   پیاده سازی ویژه برای هر منزل با توجه به چیدمان گلدان ها و دکوراسیون منزل
 •  زمان پیاده سازی ، نصب ، راه اندازی و تست سیستم هوشمند حد اکثر 2 روز
 •  هزینه تجهیزات و نصب سیستم هوشمند : 499 هزار تومان
 • گارانتی : یک سال

آبیاری هوشمند ویژه باغچه های منازل تا 100 متر مربع

 •   حد اکثر 10 متر لوله کشی آب
 •  دارای تنوع گیاهی مشابه در آبیاری
 •  بدون در نظر گرفتن اندازه گلدان
 •  بدون در نظر گرفتن نوع خاک گلدان
 •  بدون در نظر گرفتن میزان مقدار آب مورد نیاز گیاه
 •  دسترسی به پریز برق در نزدیکی گلدانها
 •   حد اکثر 8 عدد گلدان در یک نقطه

متعلقات سیستم هوشمند

 •   باکس و کنترلر اصلی ضد آب و گرد و غبار
 •   سنسور تشخیص رطوبت
 •   سنسور تشخیص شروع آبیاری
 •  لوله ویژه آبیاری داخل منزل تا 150 متر
 •  سیم برق جهت اتصال دستگاه هوشمند به پریز برق
 •  2 یا 3 عدد شیر برقی داخل باکس کنترلر
 •   مدار محافظ جلوگیری از باز بودن شیر برقی در حالت قطع آب
 •  مدار ارسال پیام کوتاه در حالت شروع آبیاری ، پایان آبیاری ، عدم امکان آبیاری
 •  2 یا 3 عدد شیر دستی قطع ورود آب به سیستم هوشمند
 •  کلید خاموش و روشن دستگاه هوشمند
 •  چراغ نمایش دهنده روشن بودن دستگاه هوشمند و آماده آبیاری
 •  چراغ نمایش شروع آبیاری
 •  پیچ و بست جهت نصب سیستم هوشمند برروی دیوار و مهار لوله های آب
 •   پیاده سازی ویژه برای هر باغچه با توجه به نوع و معماری باغچه
 •  زمان پیاده سازی ، نصب ، راه اندازی و تست سیستم هوشمند حد اکثر 7 روز
 •  هزینه تجهیزات و نصب سیستم هوشمند : یک میلیون و نه صد هزار تومان
 •  گارانتی : یک سال

آبیاری هوشمند ویژه باغ و فضاهای سبز بیش از 100 متر مربع

متعلقات سیستم هوشمند

 •   باکس و کنترلر اصلی ضد آب و گرد و غبار
 •   سنسور تشخیص رطوبت
 •  سنسور تشخیص دما و باد
 •  سنسور تشخیص شروع آبیاری
 •  سیم برق جهت اتصال دستگاه هوشمند به پریز برق
 •  به تعداد مورد نیاز شیر برقی داخل باکس کنترلر
 •  مدار محافظ جلوگیری از باز بودن شیر برقی در حالت قطع آب
 •  مدار ارسال پیام کوتاه در حالت شروع آبیاری ، پایان آبیاری ، عدم امکان آبیاری
 •  2 یا 3 عدد شیر دستی قطع ورود آب به سیستم هوشمند
 •  کلید خاموش و روشن دستگاه هوشمند
 •   چراغ نمایش دهنده روشن بودن دستگاه هوشمند و آماده آبیاری
 •   چراغ نمایش شروع آبیاری
 •   پیچ و بست جهت نصب سیستم هوشمند برروی دیوار و مهار لوله های آب
 •  پیاده سازی ویژه برای هر باغ و یا فضای سبز با توجه به نوع و معماری آن انجام می شود
 •  زمان پیاده سازی ، نصب ، راه اندازی و تست سیستم هوشمند پس از بازدید اعلام می گردد
 •  هزینه تجهیزات و نصب سیستم هوشمند : پس از بازدید اعلام می گردد
 •   گارانتی : یک سال

گالری تصاویرفیلم