برای سفارش پروژه با ما تماس بگیرید !

هوشمندسازی اسناد شهرداری تهران


گزارش پروژه هوشمند سازی مخزن اتاق اسناد

معرفی و چگونگی تعریف پروژه:

  زمستان سال 1391 :

  تعریف پروژه : مشکل یافتن اسناد در مخزن اسناد و کمک به کاربر مخزن برای قرار گیری اسناد در محل خود .

 تعریف پروژه : مشکل یافتن اسناد در مخزن اسناد و کمک به کاربر مخزن برای قرار گیری اسناد در محل خود .

 با توجه به بررسی میدانی و مصاحبه با مدیرت محترم حقوقی مخزن اسناد ،و با توجه به مشکلات موجود در مخزن اسناد سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران طرح اولیه برای رفع مشکل مورد نظر ارایه گردید.

 پاییز 1392:

 با توجه به بررسی میدانی و مصاحبه با مدیرت محترم حقوقی مخزن اسناد ،و با توجه به مش پیگیری و تهیه RFP اولیه از وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب.

 زمستان 1392 :

 ارایه طرح فنی پروژه برای سازمان انفورماتیک شهرداری تهران و اخذ مصوبه فنی برای پیاده سازی پروژه

 بهمن ماه 1392 :

 انعقاد و مبادله قرارداد با موسسه رایانه تهران شهر و مبادله قرارداد موسسه رایان شهر تهران با شرکت مهندسی نانوویژن

آمار فعالیت های انجام شده:

آمار فعالیت های انجام شده:

 •  تعداد اسناد ورود اطلاعات شده : 130/000 عدد
 •  تعداد هولوگرام نصب شده : 180/000 عدد
 •  تعداد تگ RFID نصب شده : 130/000 عدد
 •  تعداد اسناد نیاز به بررسی از نظر موجود بودن در مخزن و یا موجود بودن در نرم افزار نما: 920 عدد سند
 •  تعداد اسناد یافت شده در مخزن که هیچ سابقه ای در نرم افزار نما نداشتند : 116 عدد سند
 •  تعداد کنترلر اصلی : یک عدد
 •  تعداد LED  نشانگر محل قرارگیری زونکن : 4300 عدد
 •  تعداد PCB نگهدارنده LED : 390 عدد
 •  تعداد نمایشگر LED جهت مشخص نمودن  فایلها و ردیف مربوطه : 52 عدد
 •   سیم کشی داخل مخزن : حدوداً 500 متر
 •  تعداد موتور نصب شده جهت حرکت فایلهای بایگانی : 13 عدد
 •  تعداد آنتن گیت درب ورودی مخزن : 2 عدد
 •  تعداد نگهدارنده زونکن : 390 عدد
 •  تعداد قفل نصب شده جهت کنترل ورود و خروج از مخزن : یک عدد

گالری تصاویرفیلم